Компонент 1 Нормативно-правова та регуляторна підтримка адаптації державного законодавства для впровадження національного стандарту відповідно до ISO 50001 «Системи енергоменеджменту» 

  1. Здійснено націоналізацію шести стандартів серії ISO 50000.
  2. Підготовлено націоналізацію наступних трьох стандартів серії ISO 50000 (розроблено проекти Національних стандартів України).
  3. Здійснено націоналізацію семи стандартів енергоефективності.
  4. Акредитовані органи сертифікації.
  5. Експерти ГУП входять до робочих груп, при головуванні Держенергоефективності та Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

Компонент 2 Підвищення національного потенціалу для впровадження стандартів систем енергоменеджменту в промисловості,  сертифікація створених систем

  1. Виконана національна програма тренінгів з Системи енергоменеджменту (СЕнМ) та оптимізації енергосистем (ОЕС).
  2. Проведено тренінг Провідних аудиторів систем енергоменеджменту відповідно до стандарту ISO 50001 та вимог ISO 50003. (Провідних фахівців в області енергоменеджменту, аудиту систем менеджменту, енергоефективності).
  3. Держенергоефективності в якості технічної допомоги, наданої донором реципієнту, передано обладнання для національного центру моніторингу.
  4. Для нових підприємств Проект підтримує консалтингову діяльність щодо впровадження СЕнМ в якості фасилітатора.

Компонент 3 Розповсюдження та поширення ЕЕ технологій та ринкових інструментів для стимулювання використання систем енергоменеджменту у вибраних секторах промисловості

Проектом UKR ІЕЕ передбачається створення Фінансового механізму, операційною гарантією якого стане грошовий внесок Проекту. За рахунок надання гарантій та додаткової експертної допомоги, Фінансовий механізм забезпечить індустріальним підприємствам, які приймають участь у Проекті, доступ до кредитних коштів, що будуть надаватись партнерською фінансовою установою. У рамках відібраних підприємств, Фінансовий механізм підтримуватиме здійснення конкретних дії щодо зниження енергоємності виробництва і збільшення ефективності використання енергії.

Компонент 4 Розповсюдження інформації про Проект та переваги впровадження стандартів систем енергоменеджменту в промисловості

Інформація про Проект UKR IEE ЮНІДО-ГЕФ та застосовані ним методології СЕнМ/ ОЕС розповсюджується на профільних заходах: форумах, конференціях, круглих столах, а також через веб-сайт Проекту.