Проект “Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України” складається з наступних основних компонентів:

1 Нормативно-правова та регуляторна підтримка адаптації державного законодавства для впровадження національного стандарту відповідно до ISO 50001 «Системи енергоменеджменту».

2 Підвищення національного потенціалу для впровадження стандартів систем енергоменеджменту в промисловості,  сертифікація створених систем.

3 Розповсюдження та поширення ЕЕ технологій та ринкових інструментів для стимулювання використання систем енергоменеджменту у вибраних секторах промисловості.