В рамках компоненту Нормативно-правова та регуляторна підтримка адаптації державного законодавства для впровадження національного стандарту відповідно до ISO 50001 «Системи енергоменеджменту» реалізовуються наступні заходи:

  1. Підтримка реформи енергетики та енергоефективності. Транспозиція положень Директиви 2012/27/ЄС у законодавстві України у вигляді закону “Про енергетичну ефективність” України.
  2. Здійснено націоналізацію п’яти стандартів серії ISO 50000.
  3. Підготовлено націоналізацію наступних трьох стандартів серії ISO 50000 (розроблено проекти Національних стандартів України).
  4. Здійснено націоналізацію семи стандартів енергоефективності.
  5. Акредитовані органи сертифікації.