Проєкт Організації об’єднаних націй з промислового розвитку (UNIDO) «Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України» оголошує про випуск Практичного Посібника для фахівців з впровадження Систем енергетичного менеджменту (СЕнМ): «Керівництво з впровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001:2018».

Керівництво доступне для завантаження за посиланням.

У даному Керівництві розглядаються актуальні питання, пов’язані із підготовкою до впровадження, створення і функціонування СЕнМ відповідно до міжнародного стандарту ISO 50001.

Керівництво може бути корисним для:

  • будь-якої організації, незалежно від її типу, розміру, складності, географічного місцезнаходження, культури або продуктів та послуг, які вона надає.
  • для всіх видів діяльності, що впливають на енергетичні показники, енергоефективність, які управляються та контролюються компанією.
  • всіх типів енергії незалежно від обсягів їх споживання.

Керівництв підготовлено для полегшення ознайомлення з базовими принципами стандарту ISO 50001, а також для поліпшення загального розуміння ключових положень і принципів побудови СЕнМ для широкого кола людей (топ-менеджменту, представників фінансових установ, консалтингових та інжинірингових компаній тощо).

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ

Проєкт UNIDO/GEF UKR IEE «Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України»:

Донор Проєкту: «Глобальна Екологічна Фундація» (GEF)

Виконавець (Імплементуюча Агенція): UNIDO (Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку – спеціалізоване агентство ООН)

Партнери Проєкту:

  • Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
  • Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України;
  • Центр ресурсоефективного та більш чистого виробництва.

Головна Мета Проєкту:

Підвищення енергоефективності промисловості України шляхом заохочення широкого впровадження систем енергетичного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001 «Системи Енергоменеджменту».

Основні Цілі Проєкту:

  • Підвищення енергоефективності економіки України;
  • Створення нормативно-правового та регуляторного рамкового середовища для інвестицій у енергоефективність промисловості;
  • Створення практикуючого експертного середовища з питань енергоменеджменту в Україні;
  • Скорочення викидів парникових газів.

Компоненти Проєкту:

Нормативно-правова та регуляторна підтримка адаптації державного законодавства для впровадження національного стандарту відповідно до ISO 50001 «Системи енергоменеджменту».

Підвищення національного потенціалу для впровадження стандартів систем енергоменеджменту в промисловості,  сертифікація створених систем.

Розповсюдження та поширення ЕЕ технологій та ринкових інструментів для стимулювання використання систем енергоменеджменту у вибраних секторах промисловості.

Діяльність Проєкту має на меті також скорочення викидів парникових газів.

Бюджет Проєкту:          5,5 млн. долларів США
Термін Проєкту:
           Операційна діяльність розпочалася у 2015 році та запланована до кінця 2023 року

Досягнення мети Проєкту – допомоги Уряду України організувати впровадження процедур сталого та ефективного енерговикористання у промисловості, – передбачається шляхом поширення концепції індустріальної енергетичної ефективності (ЕЕ) за допомогою впровадження систем енергоменеджменту (СEнM) відповідно до міжнародних стандартів серії ISO 50000 та оптимізації систем, що споживають енергію (ОЕС).

СЕнМ забезпечує структурований та системний підхід для інтеграції концепції ЕЕ у щоденну роботу підприємств та в культуру бізнес-управління. СЕнМ передбачає: визначення зон суттєвого енергоспоживання; розробку плану дій для безперервного покращення енерговикористання; та впровадження звітності для забезпечення та підтвердження рівня ефективного використання енергії впродовж тривалого часу. СЕнМ створює відповідні зв’язки між бізнес-процесами щодо енерговикористання та основними промисловими показниками, такими як: зниження собівартості продукції, збільшення обсягу виробництва, дотримання екологічних норм та підвищення конкурентоспроможності. Практичний досвід показує, що підприємства, які щойно запроваджують СЕнМ, при мінімальних капіталовкладеннях протягом перших років отримують підвищення ЕЕ у межах 10-20%.

ОЕС це більш раціональний метод досягнення економії енергії за рахунок оптимізації роботи систем, що споживають енергію у межах об’єкта, замість традиційного заміщення окремих компонентів системи більш енергоефективними. Традиційне заміщення компонентів систем потенційно забезпечує 2-3% заощадження енергії, в той час як ОЕС – може забезпечити до 20-30% економії енергоресурсів.

 

Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) — спеціальна установа Організації Об’єднаних Націй (ООН), мета якої полягає у сприянні та прискоренні інклюзивного та сталого промислового розвитку в країнах-членах.