Переваги участі в Проекті UКR ІЕЕ:

  • Учасники Програми UNIDO щодо створення СЕнМ/ОЕС отримають консультації провідних міжнародних фахівців з енергетичної ефективності
  • Технічна допомога для встановлення СЕнМ на підприємствах та розробленні проектів ОЕС для підвищення енергетичної ефективності
  • Технічна допомога для сертифікації підприємства згідно з ISO 50001
  • Підтримка та доступ до фінансування підприємств, які впроваджують проекти з СЕнМ та ОЕС
  • Можливість участі в мережі обміну ключовими національними та міжнародними експертами у галузі енергетики, консультантами державних і неурядових установ
  • Можливість отримання щорічної нагороди з ЕЕ за значні внески в покращення СЕнМ