12-15 липня 2016 року відбувся тренінг «Створення системи енергетичного менеджменту: Модуль 1 – Планування. Експертний рівень»

Більш детально інформація надана у доданому документі.

Тренінг зі створення CЕнМ на промислових підприємствах (експертний рівень)_Проект UKR IEE ЮНІДО ГЕФ_Модуль 1