За підтримки Проекту здійснено націоналізацію семи стандартів енергоефективності:

(1) ДСТУ EN 15900:2017 (EN 15900:2010, IDT) Послуги щодо підвищення рівня енергетичної ефективності. Визначення та вимоги

(Energy efficiency services – Definitions and requirements)

(2) ДСТУ EN 16231:2017 (EN 16231:2012, IDT) Методологія бенчмаркінгу енергоефективності

(Energy efficiency benchmarking methodology)

(3) ДСТУ ISO/IEC 13273-1:2017 (ISO/IEC 13273-1:2015) Енергоефективність і поновлювані джерела енергії. Загальна міжнародна термінологія. Частина 1. Енергоефективність

(Energy efficiency and renewable energy sources — Common international terminology — Part 1: Energy efficiency)

(4) ДСТУ ISO/IEC 13273-2:2017 (ISO/IEC 13273-2:2015) Енергоефективність та поновлювані джерела енергії. Загальна міжнародна термінологія. Частина 2. Поновлювані джерела енергії

(Energy efficiency and renewable energy sources — Common international terminology — Part 2: Renewable energy sources)

(5) ДСТУ ISO 17741:2017 (ISO 17741:2016, IDT) Загальні технічні правила для вимірювання, розрахунку та перевірки енергозбереження в проектах

(General technical rules for measurement, calculation and verification of energy savings of projects)

(6) ДСТУ ISO 17742:2017 (ISO 17742:2015, IDT) Розрахунок енергоефективності та енергозбереження для країн, регіонів і міст

(Energy efficiency and savings calculation for countries, regions and cities)

(7) ДСТУ ISO 17743:2017 (ISO 17743:2016, IDT) Енергозбереження. Визначення методологічної основи, яку може бути застосовано для розрахунку та звітності щодо енергозбереження

(Definition of a methodological framework applicable to calculation and reporting on energy savings)

 

Тексти стандартів доступні на платній основі за попереднім замовленням в електронному або друкованому вигляді на сайті Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ».