НОВИНИ

Проєкт Організації об’єднаних націй з промислового розвитку (UNIDO) «Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України» оголошує про випуск Практичного Посібника для фахівців з впровадження Систем енергетичного менеджменту (СЕнМ).

Посібник доступний для завантаження за посиланням:

«Керівництво з впровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001:2018»

Прес-реліз


Анонсуємо запуск Програми Підтримки впровадження Систем Енергоменеджменту СЕнМ-ISO 50001:2018 для Позичальників в рамках Фонду Гарантування Кредитів (ФГК).

Програма здійснюється в рамках впровадження Проєкту UNIDO/GEF UKR IEE та як заходи, які здійснює Організація з промислового розвитку ООН (UNIDO) для підтримки відновлення промислової активності після пандемії COVID-19.

ХТО МОЖЕ СКОРИСТАТИСЬ ПІДТРИМКОЮ?

 1. Програма Підтримки є доступною для Позичальників, які включили роботи та послуги з впровадження СЕнМ згідно ISO 50001 у свою заявку на отримання кредиту в АБ «УКРГАЗБАНК» (УКРГАЗБАНК) в рамках роботи Фонду Гарантування Кредитів (ФГК).
 2. Програма Підтримки буде доступною лише для перших 10 позичальників в рамках ФГК та буде надаватись за принципом «хто перший звернувся – той отримав».

Більше про умови Програми Підтримки та форма заявки – за посиланням.


8 грудня 2020 відбулося он-лайн Засідання Наглядового комітету Проєкту UNIDO/GEF UKR IEE «Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України».


26 листопада 2020 відбулась онлайн конференція на тему: «Фонд гарантування кредитів на енергоефективність в промисловості: як це працює?»

В рамках конференції презентували механізм роботи Фонду гарантування кредитів на енергоефективність в промисловості в Україні. Це перший фінансовий інструмент в Україні, який використовує гарантії для покращення умов фінансування промислової енергоефективності.

Фонд гарантування кредитів, як фінансовий механізм, був створений в Україні Організацією Об’єднаних Націй з Промислового Розвитку (UNIDO) спільно з АБ «УКРГАЗБАНК» за допомоги Глобального Екологічного Фонду (GEF) в рамках виконання цілей Проекту технічної допомоги UNIDO/GEF UKR IEE «Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України».

 • Програма заходу
 • Детальніша інформація про Фонд гарантування кредитів у додатку
 • Переглянути відеозапис конференції можна за посиланнями:


Розпочав роботу Фонд гарантування кредитів для впровадження систем енергоменеджменту (відповідно ISO 50001), а також інших заходів з енергоефективності на українських підприємствах, що сприятиме підвищенню рівня енергоефективності та конкурентоспроможності українського бізнесу зокрема на міжнародних ринках.

Фінансування видається на:

 1. Впровадження та сертифікацію системи енергоменеджменту (відповідно ISO 50001).
 2. Реалізацію заходів щодо оптимізації енергоспоживання.

Більш детальну інформацію про умови діяльності Фонду гарантування кредитів можна переглянути у презентації або дізнатися на сайті АБ «УКРГАЗБАНК» за посиланням.


30 червня 2020 року Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) та Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк “УКРГАЗБАНК” підписали контракт, який дає змогу розпочати діяльність Фонду гарантування кредитів в розмірі 1,5 мільйона доларів США.

Фонд функціонуватиме як спеціальний фінансовий механізм в рамках Проєкту UNIDO/GEF «Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України» за підтримки національних стейкхолдерів та крос-гарантії Citibank Europe PLC.

Фонд Гарантування Кредитів, головним чином спрямований на сприяння в отриманні доступу до капіталу для впровадження системи енергоменеджменту відповідно до стандарту ISO 50001 та інших заходів з енергоефективності для промислових підприємств.


Проєкт Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) «Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України» (проєкт UKR IEE), що здійснюється за підтримки Глобального Екологічного Фонду (GEF), в рамках допомоги в створенні та розвитку консалтингових послуг в сфері енергоменеджменту та просуванні ринку відповідних енергетичних послуг в Україні, запрошує зацікавлені організації надати інформацію про свою діяльність.

Для внесення інформації до Відкритої Бази даних компаній з енергетичного сервісу, консалтингу та інжинірингу в галузі СЕнМ та ОЕС просимо Вас до 25 червня 2020 року заповнити інформацію  українською та англійською мовами за посиланням:

В разі наявності запитань – пишіть на електронну пошту Проєкту: ukriee-project@unido.org або Олексію Пащенко – A.Paschenko@unido.org.


Завдяки підтримці Проєкту UNIDO/GEF UKR IEE, в Україні запрацювала остання версія Національного Стандарту ISO 50001 та ще два нових Стандарту серії ISO 50000.


Рішенням Наглядового комітету Проєкту від 29 ноября 2019  діяльність Проєкту продовжено до 31 грудня 2021.

На період продовження діяльність Проєкту насамперед пов’язана зі створенням та запуском в Україні інноваційного Фонду гарантування кредитів для промислових підприємств, які бажають взяти кредит на запровадження системи енергоменеджменту або на проєкти оптимізації систем енергоспоживання.

Фонд гарантування кредитів створюється у співробітництві з с банком-партнером – Укргазбанк (Еко-банк).

Детальну інформацію про роботу Фонду, операційний цикл, умови та критерії можна буде отримати після оголошення банком.


 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ

Проєкт UNIDO/GEF UKR IEE «Впровадження стандарту систем енергоменеджменту впромисловості України»:

Донор Проєкту: «Глобальна Екологічна Фундація» (GEF)

Виконавець (Імплементуюча Агенція): UNIDO (Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку – спеціалізоване агентство ООН)

Партнери Проєкту:

 • Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
 • Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України;
 • Центр ресурсоефективного та більш чистого виробництва.

Головна Мета Проєкту:

Підвищення енергоефективності промисловості України шляхом заохочення широкого впровадження систем енергетичного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001 «Системи Енергоменеджменту».

Основні Цілі Проєкту:

 • Підвищення енергоефективності економіки України;
 • Створення нормативно-правового та регуляторного рамкового середовища для інвестицій у енергоефективність промисловості;
 • Створення практикуючого експертного середовища з питань енергоменеджменту в Україні;
 • Скорочення викидів парникових газів.

Компоненти Проєкту:

Нормативно-правова та регуляторна підтримка адаптації державного законодавства для впровадження національного стандарту відповідно до ISO 50001 «Системи енергоменеджменту».

Підвищення національного потенціалу для впровадження стандартів систем енергоменеджменту в промисловості,  сертифікація створених систем.

Розповсюдження та поширення ЕЕ технологій та ринкових інструментів для стимулювання використання систем енергоменеджменту у вибраних секторах промисловості.

Діяльність Проєкту має на меті також скорочення викидів парникових газів.

Бюджет Проєкту:          5,5 млн. долларів США
Термін Проєкту:
           Операційна діяльність розпочалася у 2015 році та запланована до кінця 2021 року

Досягнення мети Проєкту – допомоги Уряду України організувати впровадження процедур сталого та ефективного енерговикористання у промисловості, – передбачається шляхом поширення концепції індустріальної енергетичної ефективності (ЕЕ) за допомогою впровадження систем енергоменеджменту (СEнM) відповідно до міжнародних стандартів серії ISO 50000 та оптимізації систем, що споживають енергію (ОЕС).

СЕнМ забезпечує структурований та системний підхід для інтеграції концепції ЕЕ у щоденну роботу підприємств та в культуру бізнес-управління. СЕнМ передбачає: визначення зон суттєвого енергоспоживання; розробку плану дій для безперервного покращення енерговикористання; та впровадження звітності для забезпечення та підтвердження рівня ефективного використання енергії впродовж тривалого часу. СЕнМ створює відповідні зв’язки між бізнес-процесами щодо енерговикористання та основними промисловими показниками, такими як: зниження собівартості продукції, збільшення обсягу виробництва, дотримання екологічних норм та підвищення конкурентоспроможності. Практичний досвід показує, що підприємства, які щойно запроваджують СЕнМ, при мінімальних капіталовкладеннях протягом перших років отримують підвищення ЕЕ у межах 10-20%.

ОЕС це більш раціональний метод досягнення економії енергії за рахунок оптимізації роботи систем, що споживають енергію у межах об’єкта, замість традиційного заміщення окремих компонентів системи більш енергоефективними. Традиційне заміщення компонентів систем потенційно забезпечує 2-3% заощадження енергії, в той час як ОЕС – може забезпечити до 20-30% економії енергоресурсів.

 

Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) — спеціальна установа Організації Об’єднаних Націй (ООН), мета якої полягає у сприянні та прискоренні інклюзивного та сталого промислового розвитку в країнах-членах.