Коротка інформація про Проект ЮНІДО/ГЕФ «Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України»:

Донор Проекту: «Глобальна Екологічна Фундація» (ГЕФ)

Виконавець: (Імплементуюча Агенція): ЮНІДО (Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку – спеціалізоване агентство ООН)

Партнери Проекту:

  • Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
  • Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України;
  • Центр ресурсоефективного та більш чистого виробництва.

Головна Мета Проекту:

Підвищення енергоефективності промисловості України шляхом заохочення широкого впровадження систем енергетичного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001 «Системи Енергоменеджменту».

Основні Цілі Проекту:

  • Підвищення енергоефективності економіки України;
  • Створення нормативно-правового та регуляторного рамкового середовища для інвестицій у енергоефективність промисловості;
  • Створення практикуючого експертного середовища з питань енергоменеджменту в Україні;
  • Скорочення викидів парникових газів.

Компоненти Проекту:

  1. Підтримка впровадження стандартів з систем енергоменеджменту серії ISO 50000, та розбудови законодавства з енергоефективності, підтримка транспозиції Директиви 2012/27.
  2. Створення практикуючого експертного потенціалу – тренінгова програма – з питань систем енергоменеджменту та оптимізації систем, що споживають енергію, для промисловості в Україні.
  3. Створення фінансового інструменту для підтримки впровадження систем енергоменеджменту та сприяння залучення капіталу в енергоефективні заходи в промисловості.

Діяльність Проекту має на меті також скорочення викидів Парникових Газів

Бюджет Проекту:          5,5 млн. долларів США
Термін Проекту:
           Операційна діяльність розпочалася у 2015 році та запланована до кінця 2021 року

 

Досягнення мети Проекту – допомоги Уряду України організувати впровадження процедур сталого та ефективного енерговикористання у промисловості, – передбачається шляхом поширення концепції індустріальної енергетичної ефективності (ЕЕ) за допомогою впровадження систем енергоменеджменту (СEнM) відповідно до міжнародних стандартів серії ISO 50000 та оптимізації систем, що споживають енергію (ОЕС).

СЕнМ забезпечує структурований та системний підхід для інтеграції концепції ЕЕ у щоденну роботу підприємств та в культуру бізнес-управління. СЕнМ передбачає: визначення зон суттєвого енергоспоживання; розробку плану дій для безперервного покращення енерговикористання; та впровадження звітності для забезпечення та підтвердження рівня ефективного використання енергії впродовж тривалого часу. СЕнМ створює відповідні зв’язки між бізнес-процесами щодо енерговикористання та основними промисловими показниками, такими як: зниження собівартості продукції, збільшення обсягу виробництва, дотримання екологічних норм та підвищення конкурентоспроможності. Практичний досвід показує, що підприємства, які щойно запроваджують СЕнМ, при мінімальних капіталовкладеннях протягом перших років отримують підвищення ЕЕ у межах 10-20%.

ОЕС це більш раціональний метод досягнення економії енергії за рахунок оптимізації роботи систем, що споживають енергію у межах об’єкта, замість традиційного заміщення окремих компонентів системи більш енергоефективними. Традиційне заміщення компонентів систем потенційно забезпечує 2-3% заощадження енергії, в той час як ОЕС – може забезпечити до 20-30% економії енергоресурсів.