НОВИНИ

30 червня 2020 року Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) та Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк “УКРГАЗБАНК” підписали контракт, який дає змогу розпочати діяльність Фонду Гарантування Позик в розмірі 1,5 мільйона доларів США.

Фонд функціонуватиме як спеціальний фінансовий механізм в рамках проекту ЮНІДО-ГЕФ «Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України» за підтримки національних стейкхолдерів та крос-гарантії Citibank Europe PLC.

Фонд Гарантування Позик, головним чином спрямований на сприяння в отриманні доступу до капіталу для впровадження системи енергоменеджменту відповідно до стандарту ISO 50001 та інших заходів з енергоефективності для промислових підприємств.

 

Проект Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) «Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України» (проект UKR IEE), що здійснюється за підтримки Глобального Екологічного Фонду (ГЕФ), в рамках допомоги в створенні та розвитку консалтингових послуг в сфері енергоменеджменту та просуванні ринку відповідних енергетичних послуг в Україні, запрошує зацікавлені організації надати інформацію про свою діяльність.

Для внесення інформації до Відкритої Бази даних компаній з енергетичного сервісу, консалтингу та інжинірингу в галузі СЕнМ та ОЕС просимо Вас до 25 червня 2020 року заповнити інформацію  українською та англійською мовами за посиланням:

В разі наявності запитань – пишіть на електронну пошту Проекту: ukriee-project@unido.org або Олексію Пащенко – A.Paschenko@unido.org.

 

 

Рішенням Наглядового комітету Проекту від 29 ноября 2019  діяльність Проекту продовжено до 31 грудня 2021.

На період продовження діяльність Проекту насамперед пов’язана зі створенням та запуском в Україні інноваційного Фонду Гарантування Позик для промислових підприємств, які бажають взяти кредит на запровадження системи енергоменеджменту або на проекти оптимізації систем енергоспоживання.

Фонд Гарантування Позик створюється у співробітництві з с банком-партнером – Укргазбанк (Еко-банк).

Детальну інформацію про роботу Фонду, операційний цикл, умови та критерії можна буде отримати після оголошення банком.

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ

Проект ЮНІДО/ГЕФ «Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України»:

Донор Проекту: «Глобальна Екологічна Фундація» (ГЕФ)

Виконавець (Імплементуюча Агенція): ЮНІДО (Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку – спеціалізоване агентство ООН)

Партнери Проекту:

  • Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
  • Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України;
  • Центр ресурсоефективного та більш чистого виробництва.

Головна Мета Проекту:

Підвищення енергоефективності промисловості України шляхом заохочення широкого впровадження систем енергетичного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001 «Системи Енергоменеджменту».

Основні Цілі Проекту:

  • Підвищення енергоефективності економіки України;
  • Створення нормативно-правового та регуляторного рамкового середовища для інвестицій у енергоефективність промисловості;
  • Створення практикуючого експертного середовища з питань енергоменеджменту в Україні;
  • Скорочення викидів парникових газів.

Компоненти Проекту:

Нормативно-правова та регуляторна підтримка адаптації державного законодавства для впровадження національного стандарту відповідно до ISO 50001 «Системи енергоменеджменту».

Підвищення національного потенціалу для впровадження стандартів систем енергоменеджменту в промисловості,  сертифікація створених систем.

Розповсюдження та поширення ЕЕ технологій та ринкових інструментів для стимулювання використання систем енергоменеджменту у вибраних секторах промисловості.

Діяльність Проекту має на меті також скорочення викидів парникових газів.

Бюджет Проекту:          5,5 млн. долларів США
Термін Проекту:
           Операційна діяльність розпочалася у 2015 році та запланована до кінця 2021 року

Досягнення мети Проекту – допомоги Уряду України організувати впровадження процедур сталого та ефективного енерговикористання у промисловості, – передбачається шляхом поширення концепції індустріальної енергетичної ефективності (ЕЕ) за допомогою впровадження систем енергоменеджменту (СEнM) відповідно до міжнародних стандартів серії ISO 50000 та оптимізації систем, що споживають енергію (ОЕС).

СЕнМ забезпечує структурований та системний підхід для інтеграції концепції ЕЕ у щоденну роботу підприємств та в культуру бізнес-управління. СЕнМ передбачає: визначення зон суттєвого енергоспоживання; розробку плану дій для безперервного покращення енерговикористання; та впровадження звітності для забезпечення та підтвердження рівня ефективного використання енергії впродовж тривалого часу. СЕнМ створює відповідні зв’язки між бізнес-процесами щодо енерговикористання та основними промисловими показниками, такими як: зниження собівартості продукції, збільшення обсягу виробництва, дотримання екологічних норм та підвищення конкурентоспроможності. Практичний досвід показує, що підприємства, які щойно запроваджують СЕнМ, при мінімальних капіталовкладеннях протягом перших років отримують підвищення ЕЕ у межах 10-20%.

ОЕС це більш раціональний метод досягнення економії енергії за рахунок оптимізації роботи систем, що споживають енергію у межах об’єкта, замість традиційного заміщення окремих компонентів системи більш енергоефективними. Традиційне заміщення компонентів систем потенційно забезпечує 2-3% заощадження енергії, в той час як ОЕС – може забезпечити до 20-30% економії енергоресурсів.

 

Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) — спеціальна установа Організації Об’єднаних Націй (ООН), мета якої полягає у сприянні та прискоренні інклюзивного та сталого промислового розвитку в країнах-членах.