Завдяки підтримці Проєкту UNIDO UKR IEE, в Україні запрацювала остання версія Національного Стандарту ISO 50001 та ще два нових Стандарти серії ISO 50000.

Згідно Наказу Національного органу стандартизації № 104 від 03.06.2020 року прийнято національні стандарти, гармонізовані з міжнародними стандартами методом перекладу з наданням чинності з 15 вересня 2020 року:

  1. ДСТУ ISO 50001:2020 (ISO 50001:2018, IDT) «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання» — на заміну ДСТУ ISO 50001:2014;
  2. ДСТУ ISO 50007:2020 (ISO 50007:2017, IDT) «Енергетичні послуги. Настанова щодо оцінювання та поліпшення енергетичних послуг для споживачів» — вперше;
  3. ДСТУ ISO 50047:2020 (ISO 50047:2016, IDT) «Енергозбереження. Визначення обсягів енергозбереження в організаціях» — вперше.

Це дає змогу українським підприємствам,  організаціям та фахівцям задіяти у своєї діяльності сучасні Міжнародні Стандарти щодо енергозбереження, енергоефективності (а зараз вже можливо казати й «енергорезультативності»), використовувати це у національних термінах та визначеннях. Сподіваємось, що це сприятиме активному впровадженню вищеозначених Стандартів у практичну діяльність українських підприємств та організацій, що призведе до підвищення їх енергорезультативності та конкурентоспроможності.

Розробка стандартів здійснена Технічним комітетом стандартизації ТК-48 “Енергозбереження” за організаційною та фінансовою підтримкою UNIDO/GEF в рамках Проєкту UKR IEE.

Тексти стандартів доступні на платній основі за попереднім замовленням в електронному або друкованому вигляді на сайті Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ».