Після прийняття стандарту ДСТУ ISO 50001:2014 «Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання (ISO 50001:2011, IDT)» за підтримки Проекту було здійснено націоналізацію ще восьми стандартів серії ISO 50000, а саме:

(1) ДСТУ ISO 50002:2016 Енергоаудит. Вимоги та настанови щодо його проведення.

(2) ДСТУ ISO 50003:2016 Системи енергоменеджменту. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем енергоменеджменту.

(3) ДСТУ ISO 50004:2016 Системи енергоменеджменту. Настанова щодо впровадження, супровід та поліпшення системи енергоменеджменту.

(4) ДСТУ ISO 50006:2016 Системи енергоменеджменту. Вимірювання енергетичної ефективності з використанням базових рівнів енергоспоживання і показників енергоефективності. Загальні принципи та керівні вказівки – Загальні принципи і настанови.

(5) ДСТУ ISO 50015:2016 Системи енергоменеджменту. Вимірювання та верифікація енергетичної ефективності організацій. Загальні принципи і настанови.

(6) ДСТУ ISO 50001:2020 Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання — на заміну ДСТУ ISO 50001:2014.

(7) ДСТУ ISO 50007:2020 Енергетичні послуги. Настанова щодо оцінювання та поліпшення енергетичних послуг для споживачів.

(8) ДСТУ ISO 50047:2020 Енергозбереження. Визначення обсягів енергозбереження в організаціях.

 

Тексти стандартів доступні на платній основі за попереднім замовленням в електронному або друкованому вигляді на сайті Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ».