В Україні буде створено реєстр підприємств, які впровадили сертифіковані системи енергетичного та/або екологічного менеджменту. Це передбачено Законом України «Про енергетичну ефективність».

Сьогодні Уряд затвердив розроблений Держенергоефективності Порядок подання інформації про сертифікацію систем енергетичного та/або екологічного менеджменту суб’єктів господарювання.

Так, відповідно до постанови Уряду:

Таким чином, запрацює єдиний прозорий підхід до систематизації інформації про сертифікацію системи енергоменеджменту (СЕнМ) підприємств.

Нагадаємо, що відповідно до Закону України:

– системи енергоменеджменту, які впроваджують підприємства,  мають бути сертифіковані акредитованими в Україні органами сертифікації відповідно до вимог національних стандартів, гармонізованих з міжнародними стандартами;

– великі підприємства, а також інші суб’єкти господарювання в разі залучення державної підтримки на здійснення енергоефективних заходів звільняються від обов’язку проведення енергоаудиту при запровадженні сертифікованої системи енергетичного та/або екологічного менеджменту.

Найвагоміша перевага систем енергоменедмженту – це оптимізація енергоспоживання. За різними оцінками, ті підприємства, які впроваджують СЕнМ, вже протягом перших років отримують підвищення енергоефективності в межах 10-20%. Це дає змогу знизити собівартість продукції, підвищити рівень конкурентоспроможності.

«Сьогодні впровадження систем енергоменеджменту суб’єктами господарювання є вагомим фактором забезпечення їхньої енергетичної безпеки, сталого функціонування та розвитку. Тому цей інструмент потрібно широко застосовувати для подолання енергетичних викликів у коротко- та довготерміновій перспективі», – прокоментував Голова Держенергоефективності Валерій Безус.